Uczestnicy

  • Osoby zamieszkujące na terenie powiatów objętych działaniami projektu, tj. woj. mazowieckiego w tym mieszkańców powiatów: lipskiego, zwoleńskiego, radomskiego, Kozienic, m. Radom.
  • Projekt jest skierowany do 25 osób  młodych ,w tym niepełnosprawnych wieku w 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą  w kształceniu i szkolnictwie tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w UP oraz biernych zawodowo, zgłaszających. z własnej woli chęć podniesienia i uzupełnienia kwalifikacji z zakresu szkoleń zawodowych,
Script logo