O projekcie

Projekt „Stawiamy na młodych!” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój Oś I Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 29.02.2020


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo